Uroczyste ślubowanie klas pierwszych

slubowanie1-171825 października w naszej szkole odbyło się wielkie święto klas pierwszych. Nowi członkowie szkolnej społeczności, w obecności dyrekcji szkoły, wychowawców oraz swoich rodziców złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i zostali pasowani na uczniów.
Akademię poprowadziły Zosia Roman i Kalina Anusiewicz – uczennice klasy IV d. Po krótkim powitaniu wszystkich zgromadzonych i wspólnym odśpiewaniu hymnu szkoły, pani Halina Matuła zapoznała dzieci z symboliką sztandaru szkoły. Następnie dziewczynki, zadając pytania z wiersza „Kto ty jesteś?”, sprawdziły, jaką wiedzę o Polsce posiadają ich młodsi koledzy. Po pomyślnie zdanym egzaminie, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Następnie pan dyrektor Przemysław Anusiewicz dokonał symbolicznego aktu pasowania na ucznia, dotykając stalówką ramion swoich 87 nowych podopiecznych. Uwieńczeniem aktu pasowania było wręczenie przez panią wicedyrektor Annę Plutę i panią wicedyrektor Agnieszkę Szymani srebrnych tarcz oraz złożenie przez każdego pierwszaka podpisu w formie odcisku palca w „Księdze ślubowań”. Ku wielkiej radości dzieci, pan dyrektor pasował także wszystkie wychowawczynie: p. Iwonę Piekarską, p. Halinę Matułę, p. Karolinę Sobol, p. Ewę Celińską – Drozd i pedagogów wspierających: p. Izę Kasprowicz i p. Annę Celińską – Spodar.
Podczas części artystycznej pierwszaki zaprezentowały swoje talenty wokalne oraz recytatorskie wzbudzając aplauz wśród zgromadzonej publiczności. Na koniec tego uroczystego dnia dzieci udały się do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców i wspólnie z nimi oraz swoimi wychowawcami miło spędziły czas.