Uczeń – to brzmi dumnie!

slubowanie2016

5 października nasza szkolna społeczność powiększyła swoje szeregi. Pierwszaki  elegancko ubrane prezentowały się  wytwornie. Dzieci wiedziały, że to bardzo ważna chwila w ich życiu. Nie codziennie zostaje się przecież uczniem!

Punktualnie o godzinie 17.00 Piotr Miszczak z klasy 6 c powitał przybyłych gości. Po wprowadzeniu sztandaru naszej szkoły pierwszaki zapoznały się z jego wyglądem oraz symboliką. Słuchały w ogromnym skupieniu i tym samym udowodniły, że są gotowe do uroczystego ślubowania. Uczniowie klasy pierwszej ślubowali:

  • być dobrymi Polakami,
  • godnie reprezentować swoją szkołę,
  • swym zachowaniem i nauką, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po tych słowach Pan Dyrektor Przemysław Anusiewicz dokonał aktu pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie przez Panią Wicedyrektor Annę Plutę oraz Panią Wicedyrektor Agnieszkę Szymani tarcz, które teraz pierwszaki będą dumnie nosić na piersi. W Pamiątkowej Księdze Ślubowań każdy uczeń i wychowawca umieścił przy swoim nazwisku odcisk wskazującego palca.

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru dzieci zaprezentowały przygotowane przedstawienie. Na zakończenie wszyscy przybyli goście oraz główni bohaterowie uroczystości spędzili czas na słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.

Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.