Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

W Szkole Podstawowej nr 4 w dniach 12 do 16 września odbędzie się akcja w związku z obchodami „Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych”.

Ma ona na celu przekazanie informacji w zakresie chorób zakaźnych – czyli przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych.

W ramach akcji w szkole zostaną upowszechnione materiały propagujące korzyści dotyczące zdrowia i wczesnej profilaktyki, w tym zachowania zasad higieny indywidualnej oraz bezpieczeństwa sanitarnego w grupie. Ponadto odbędzie się szereg interesujących działań.

Materiały zostały opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze wsparciem Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz organizacji pozarządowych i są dostępne pod linkiem.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/tydzien-dla-profilaktyki-chorob-zakaznych