Testy sprawnościowe do klasy sportowej

W dniu 09.05.2019 roku o godzinie 16.30 odbędą się testy sprawnościowe do klasy sportowej. Rekrutacja nastąpi w Szkole Podstawowej nr 4 w Siedlcach.
Przypominamy!!! DO KLASY SPORTOWEJ NIE MA REJONIZACJI!!!
Zasady rekrutacji:
Dziecko ubiegające się o przyjęcie do klasy sportowej powinno spełniać następujące warunki:
– posiadać zaświadczenie lekarskie o możliwości uprawiania sportu
– posiadać pisemną zgodę rodziców
– przystąpić do testów sprawności fizycznej.

Testy sprawnościowe będą obejmowały pięć prób:
1. Próba szybkości – szybki bieg w miejscu przez 10 sekund wysoko unosząc kolana oraz klaskając pod uniesioną nogą.
2. Próba skoczności – skok w dal z miejsca, rezultat mierzony swoimi stopami w obliczeniach zaokrąglamy wynik: mniej niż pół stopy – w dół; więcej niż pół stopy – w górę.
3. Próba mięśni ramion – chwyt za drążek, tak aby swobodnie zawisnąć, nie dotykając nogami podłoża.
4. Próba gibkości – stanie w pozycji na baczność, nie zginając kolan i wykonanie ruchem ciągłym powolny skłon w przód.
5. Próba wytrzymałości – 3 minutowy bieg ciągły.
6. Próba mięśni brzucha – leżenie na plecach (ręce ułożone dowolnie), uniesienie nóg na dowolną wysokość i wykonywanie „nożyc poprzecznych” tak długo jak się da.

Po sprawdzianie odbędzie się weryfikacja dokumentów oraz uzyskanych wyników z testu sprawdzającego kandydatów.
ZAPRASZAMY I POWODZENIA !!!