SPRAWDZIAN SZÓSTYCH KLAS

W związku ze sprawdzianem klas szóstych dzień 5 kwietnia 2016 r.
jest dniem wolnym
od zajęć dydaktycznych.

Szkoła będzie sprawowała opiekę świetlicową
nad chętnymi uczniami.

W tym dniu obiadu nie będzie,
proszę zaopatrzyć dzieci w kanapki i napoje na czas pobytu w szkole.