Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

16 lutego 2018 r.  obyły się  spotkania edukacyjno – profilaktyczne dla uczniów naszej szkoły oraz ich rodziców, nauczycieli, przedstawicieli instytucji wspierających pracę szkoły z sędzią Anną Marią Wesołowską.
sWesolowskaSpotkania miały na celu zapobieganie uzależnieniom, demoralizacji i przestępczości nieletnich. Pani Sędzia zwróciła uwagę na zasady odpowiedzialności nieletnich, zachowania, na które mamy  obowiązek reagować w ramach procedury Niebieskiej Karty, zagrożenia: używki, alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy, grooming,  cyberprzemoc, nowe formy przemocy wobec dziecka: eurosieroctwo, zaniedbania, wykorzystywanie dziecka w konflikcie okołorozwodowym. Podkreśliła jak ważna jest współpraca rodziców ze szkołą,  mediacja w sprawach nieletnich oraz mediacja rówieśnicza jako forma rozwiązywania konfliktów. Pani sędzia Anna Maria Wesołowska zachęcała również do zakładania w szkołach Kącików Prawnych.
Nasi uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali Pani Sędzi oraz zadawali wiele   pytań.  Mogli także otrzymać autograf i zrobić pamiątkowe zdjęcie.