Spotkanie z rodzicami klas pierwszych

Spotkanie z rodzicami dzieci zapisanymi  do klasy I  na rok szkolny 2016/2017 odbędzie się 3 czerwca 2016 r. o godz. 17.00