Spotkanie z rodzicami dzieci zapisanym do oddziału przedszkolnego i klasy I

Spotkanie z rodzicami dzieci zapisanym
do oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się
2 czerwca 2017 r. o godz. 16.30

Spotkanie z rodzicami dzieci zapisanymi
do kl. I
na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się
2 czerwca 2017 r. o godz. 17.30