Spotkanie z ratownikiem medycznym

dav18 października klasa 6 a miała okazję porozmawiać z p. Marcinem Hawrylukiem, który pracuje jako ratownik medyczny. Pan Marcin przyniósł wielką torbę, w której kryły się różne akcesoria niezbędne do ratowania życia. Uczniowie dowiedzieli się, że aby móc wykonywać ten zawód trzeba mieć refleks, być opanowywanym, oraz posiadać ogromna wiedzę, bo często od właściwych decyzji ratowników medycznych zależy życie, zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. To zawód, w którym każdego dnia można być prawdziwym bohaterem. Uczniowie mieli wiele pytań, ale też już dużo wiedzieli o tym jakie obowiązki spoczywają na osobach wykonujących ten zawód, a są to m.in.: udzielanie pierwszej pomocy o charakterze ratowniczym (ocena chorego, badanie podstawowych parametrów i funkcji życiowych, wykonywanie EKG, opatrywanie ran i złamań oraz podawanie leków) w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach.
Dziękujemy Panu za przybliżenie nam arkanów kolejnego zawodu… Kto wie, może wśród uczniów naszej klasy są Pana przyszli koledzy lub koleżanki po fachu…?