Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów zapisanych do oddziału przedszkolnego oraz klasy I

Spotkanie informacyjne
z rodzicami uczniów zapisanych
do oddziału przedszkolnego oraz klasy I na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się 28 maja 2018 r.
o godz. 17.00 w sali gimnastycznej