Spis podręczników z religii

Podręczniki do nauki religii w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 4 w Siedlcach
(wykaz dostępny jest także w menu Szkoła > Podręczniki)

Klasa 0

„Kocham dobrego Boga” Podręcznik do nauki religii dla dzieci sześcioletnich
Wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa I

„Żyjemy w Bożym świecie” Podręcznik do nauki religii dla klasy I szkoły podstawowej
Wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa II

„Idziemy do Jezusa” Podręcznik do nauki religii dla klasy II szkoły podstawowej
Wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa III

„Jezus jest z nami” Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej
„Jezus jest z nami” Zeszyt ćwiczeń  do religii dla klasy III szkoły podstawowej
Wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa IV

„Miejsce pełne BOGActw” Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej
Wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa V

„Spotkania uBOGAcające” Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej
Wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa VI

„Tajemnice BOGAtego życia” Podręcznik do nauki religii dla klasy VI szkoły podstawowej
Wydawnictwo Jedność Kielce

Klasa VII

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej
Wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa VIII

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej
Wydawnictwo Jedność, Kielce