SIEDLCE – edukacja prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez SIEDLCE, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.
Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy również EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

1. PLAKAT I INFORMATOR: prezentujące dostępność i zakres nieodpłatnych świadczeń ustawowych oraz E-PLANSZE dot. systemu NPP, NPO i M (tutaj)
2. ANIMACYJNE FILMIKI EDUKACYJNE: zamieszczone na platformie Youtube
* cyberprzemoc
* mediacja
* prawo konsumenckie
3. EDUKACYJNO-PROMOCYJNY SPOT WIDEO PROMUJĄCY DOSTĘP DO NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ (tutaj)
Ponadto zachęcamy do śledzenia:
naszego profilu na Facebooku, gdzie publikujemy m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa
– oraz dedykowanej dla Miasta Siedlce podstrony internetowej (tutaj)

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na tej stronie internetowej Miasta Siedlce.