Samorząd Uczniowski wybrany

apelsu1615 września 2016 r. na apelu dla klas IV – VI odbyło się zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego. Uroczystość poprowadzili Olga Woźniak i Jan Kirsch z klasy VI d. Na wstępie zapoznali wszystkich zebranych z wynikami głosowania, które odbyło się 12 września 2016 r. w czasie cotygodniowego zebrania Samorządów Klasowych. Po podliczeniu głosów przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 została Wiktoria Sawicka z klasy 6b, I zastępcą – Aleksandra Waldzińska z klasy 6 d, II zastępcą – Magdalena Jabłkowska z klasy 5a, III zastępcą – Alan Rybak z klasy 4a. Następnie Wiktoria w imieniu wszystkich członków Samorządu Uczniowskiego złożyła przyrzeczenie i odebrała z rąk Pana Dyrektora Przemysława Anusiewicza symboliczny klucz do szkoły, który zobowiązuje uczniów do odpowiedzialności, dbania o mienie szkoły oraz o jej wizerunek
w środowisku lokalnym.
Na pewno była to niezapomniana chwila dla nowo wybranych członków Samorządu Uczniowskiego.
Pan Dyrektor przedstawił opiekunów Samorządu Uczniowskiego. W tym roku szkolnym są to: pan Radosław Liczewski i pani Katarzyna Karpiarz.
Następnie uczniowie obejrzeli prezentację pt. „Normy i zasady zachowania uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach”, którą zaprezentowali: Gabriela Remiszewska z klasy 6d i Filip Zgorzałek z klasy 6 b.