Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 zaktualizowane

 

Ze względów bezpieczeństwa rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 nastąpi podczas spotkań klasowych z wychowawcą. Uczniowie klas II-VIII uczestniczą w spotkaniach samodzielnie (bez rodziców/opiekunów – rodzice nie wchodzą do budynku szkoły). Uczniowie klas I mogą uczestniczyć w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w towarzystwie jednego rodzica / opiekuna.
Uczniowie oczekują na wychowawcę klasy przed wskazanym wejściem do szkoły, na 5 minut przed godziną rozpoczęcia spotkania. Uczniowie klas I wchodzą do budynku wejściem przy sali gimnastycznej, uczniowie klas II-III drzwiami przy tarasie, uczniowie klas IV-VIII drzwiami przy szatni.
W szkole obowiązuje reżim sanitarny (dezynfekcja/ mycie rąk, maseczki, dystans). W salach uczniowie mogą zdjąć maseczki.
Msza Święta w kościele katedralnym: godz. 8.00
Klasa 1a – godz. 9.30, sala gimnastyczna, s. 5
Klasa 1b – godz. 10.20, sala gimnastyczna, s. 6
Klasa 1c – godz. 11.00, sala gimnastyczna, s. 5
Klasa 2a – godz. 9.30, s. 112
Klasa 2b – godz. 9.30, s. 6
Klasa 3a – godz. 9.30, sala gimnastyczna, s. 3
Klasa 3b – godz. 9.30, s.1
Klasa 3c – godz. 9.30, s.4
Klasa 3d – godz. 9.30, świetlica
Klasa 4a – godz. 9.30, s.101
Klasa 4b – godz. 9.30, s.102
Klasa 4c – godz. 9.30, s.105
Klasa 4d – godz. 9.30, s.106
Klasa 5a – godz. 9.30, s.109
Klasa 5b – godz. 9.30, s.107
Klasa 5c – godz. 9.30, s.110
Klasa 5d – godz. 9.30, s.111
Klasa 6a – godz. 9.30, s.103
Klasa 6b – godz. 9.30, s.104
Klasa 7b – godz. 10.10, s.104
Klasa 7d – godz. 10.10, s.101
Klasa 7f – godz. 10.10, s.113
Klasa 8b – godz. 10.10, s.102
Klasa 8c – godz. 10.10, s.110
Klasa 8d – godz. 10.10, s.103
Klasa 8e – godz. 10.10, s.105