ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Ze względów bezpieczeństwa rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi podczas spotkań klasowych z wychowawcą. Uczniowie klas II -VIII uczestniczą w spotkaniach samodzielnie (rodzice nie wchodzą do budynku szkoły). Uczniowie klas I wchodzą do budynku szkoły z jednym rodzicem (jedno dziecko + jeden rodzic) stosując się do reżimu sanitarnego – dezynfekcja rąk, maseczka/przyłbica).

Uczniowie oczekują na wychowawcę przed wskazanym wejściem do szkoły na 5 min. przed godziną rozpoczęcia spotkania z wychowawcą.

Uczniowie są zobowiązani do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa (zachowują min. 1,5 m. dystans, do szkoły wchodzą w maseczkach, dezynfekują dłonie, w sali mogą zdjąć maseczki)

8.00 msza św. kościele katedralnym

Klasy pierwsze

Uczniowie klas pierwszych spotkają się z wychowawcami i Dyrekcją szkoły na dużej sali gimnastycznej o godzinie. 9.30; do szkoły wchodzą wejściem przy sali gimnastycznej.

Klasy drugie

Klasa 2a – godz. 9.40, wejście główne, spotkanie z wychowawcą w sali nr 3.

Klasa 2b – godz. 9.40, wejście od tarasu, spotkanie z wychowawcą w sali nr 1.

Klasa 2c – godz. 9.50, wejście od tarasu, spotkanie z wychowawcą w sali nr 5.

Klasa 2d – godz. 10.20, wejście główne, spotkanie z wychowawcą w sali nr 1

Klasy trzecie

Klasa 3a – godz. 9.30, wejście od tarasu, spotkanie z wychowawcą w sali nr 6.

Klasa 3b – godz. 9.30, wejście główne, spotkanie z wychowawcą w sali nr 4.

Klasa 3c – godz. 10.30, wejście od tarasu, spotkanie z wychowawcą w sali nr 4.

Klasa 3d – godz. 10.30, wejście główne, spotkanie z wychowawcą w sali nr 3.

Klasy czwarte

Klasa 4a – godz. 10.00, wejście główne, spotkanie z wychowawcą w sali nr 110.

Klasa 4b – godz. 10.00, wejście od tarasu, spotkanie z wychowawcą w sali nr 111.

Klasa 4c – godz. 10.20, wejście od tarasu, spotkanie z wychowawcą w sali nr 112.

Klasa 4d – godz. 12.00 wejście od tarasu, spotkanie z wychowawcą w sali nr 113.

Klasy piąte

Klasa 5a – godz.10.50, wejście główne, spotkanie z wychowawcą w sali nr 106.

Klasa 5b – godz.11.40, wejście główne, spotkanie z wychowawcą w sali nr 106.

Klasy szóste

Klasa 6b – godz. 10.50, wejście od tarasu, spotkanie z wychowawcą w sali nr 104.

Klasa 6d – godz.10.40, wejście od tarasu, spotkanie z wychowawcą w sali nr 107.

Klasa 6f – godz.11.20 wejście od tarasu, spotkanie z wychowawcą w sali nr 113.

Klasy siódme

Klasa 7b – godz.11.50, wejście od tarasu, spotkanie z wychowawcą w sali nr 101.

Klasa 7c – godz.11.10, wejście od tarasu, spotkanie z wychowawcą w sali nr 105.

Klasa 7d – godz. 11.30, wejście główne, spotkanie z wychowawcą w sali nr 102.

Klasa 7e – godz.12.00, wejście główne, spotkanie z wychowawcą w sali nr 103.

Klasy ósme

Klasa 8a – godz.11.00, wejście główne, spotkanie z wychowawcą w sali nr 103

Klasa 8c – godz. 11.10, wejście główne, spotkanie z wychowawcą w sali nr 101