Rekrutacja uzupełniająca do klasy sportowej

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach
ogłasza nabór uzupełniający do klasy sportowej o profilu lekkoatletyka

w II etapie edukacyjnym ( klas czwarta )

na rok szkolny 2016/2017

Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest:

 • posiadanie odpowiednich predyspozycji do uprawiania sportu, potwierdzonych wysokimi wynikami testu sprawnościowego,
 • bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania sportu,

 

Testy sprawnościowo – koordynacyjne
dla dziewcząt i chłopców odbędą się:

03 czerwca 2016 r. w godz. 16.00 – 17.00

Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 10 Lutego 18
(obowiązuje strój sportowy)

 

Zakres testów sprawnościowo – koordynacyjnych:

Motoryka:

 • skok w dal z miejsca
 • podciąganie nachwytem na drążku /dziewczęta zwis na czas /
 • bieg 4×10 m – /zwinność /
 • skłon w przód o nogach prostych – /gibkość /
 • siady z leżenia w ciągu 30 sek.

 

Szczegółowych informacji udziela:

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach
  10 Lutego 18, tel. 025 794 33 91
 • Pan Artur Folwarski – tel. 502 091 676