Rekrutacja do szkół ponadpodstawowch (25 czerwca – 14 lipca)

Od 25 czerwca do 14 lipca należny koniecznie złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu do szkoły pierwszego wyboru
W tym samym okresie uczniowie klas ósmych mogą składać nowy wniosek, w tym zmieniający wcześniejszy wniosek z wyborem szkół do których się kandydowało.