Reforma edukacji 2017 w mieście Siedlce

Zachęcamy zainteresowane osoby do zapoznania się z prezentacją.

re17