Przedstawienia profilaktyczne Teatru Kurtyna z Krakowa

20 stycznia 2016: W naszej szkole odbyły się przedstawienia profilaktyczne Teatru Kurtyna z Krakowa. Uczniowie klas drugich i trzecich wraz z opiekunami mogli obejrzeć sztukę pt. „Z miłości do Serduszka”. Była to bajka profilaktyczna na temat wiedzy o zdrowiu i dobrej kondycji fizyczno- psychicznej człowieka. Widzowie poznali tajniki zachowania diety, wpływu zajęć ruchowo-sportowych na stan zdrowia, niepożądanych skutków wszelkich szkodliwych dla człowieka uzależnień. Uczniowie otrzymali praktyczne wskazówki do właściwego korzystania z mediów elektronicznych. Zwrócono również uwagę na systematyczność w nauce i pracy oraz szacunek dla opiekunów, dbałość o język komunikacji i tolerancję dla odmienności etnicznej.

Uczniowie klas 4 – 6 obejrzeli przedstawienie „Twój wybór”, w którym zwrócono uwagę na problemy wieku dojrzewania oraz związane z momentem przejścia młodzieży ze szkoły podstawowej do gimnazjum. Zwrócono uwagę na zagrożenia związane z budowaniem indywidualnej pozycji w nowej grupie rówieśniczej, przemoc i agresję werbalno-fizyczną w środowisku szkolnym,  problem agresji elektronicznej (agresja uprzedzeniowa,  mobbing, agresja wobec pokrzywdzonych) oraz  profilaktykę używek: alkohol, nikotyna, środki psychoaktywne.