Projekt Ekologiczny

 

ekolandia3a

Dnia 23 maja 2016 r. klasa III a pod opieką pani Barbary Chomickiej wystawiła przedstawienie pt. „Leśna opowieść”. Zapoznaliśmy innych uczniów tematyką ekologii i właściwego zachowania w lesie. Wszyscy zostali obdarowany książkami pt. „Ekolandia”.

Dnia 9 maja 2016 r. uczniowie III a wybrali się na wycieczkę do Oczyszczalni Ścieków w Siedlcach. Celem wyjazdu była odpowiedź na pytanie: co się dzieje ze ściekami, które produkuje każdy mieszkaniec Siedlec? Na miejscu przywitała nas pani – główny technolog zakładu, która oprowadziła nas po kolejnych miejscach, zapoznając nas z etapami przeróbki ścieków. Dowiedzieliśmy się, że całość ścieków po dostaniu się do oczyszczalni poddawana jest obróbce mechanicznej i biologicznej. Mechaniczna obróbka polega na tym, że przy pomocy maszyn oddzielany jest gęsty osad. Następnie to, co pozostaje poddane jest działaniom baterii. Gruby osad transportowany jest do kadzi, w której jest podgrzewany. Wydostaje się z niego gaz- metan, gromadzony w specjalnej bani. Potem przenoszony jest rurami do suszarni. Tam powstaje granulat, który wykorzystywany jest do ogrzewania pomieszczeń. Weszliśmy na szczyt kadzi, z której mieliśmy wspaniały widok na oczyszczalnię i jej okolicę.
Cała oczyszczalnia zajmuje obszar 11 hektarów. Wycieczka bardzo nam się podobała. Dostarczyła dużo wiedzy na temat przeróbki ścieków.

4 kwietnia uczniowie klasy III a w ramach projektu ekologicznego wraz z wychowawcą panią Barbarą Chomicką projektowali i przygotowali fartuchy ceratowe. Posłużą one  dzieciom przy wykonywaniu różnych prac domowych i gospodarczych. Wszyscy bardzo dobrze przy tym się bawili.

fartuchy3a

Zbliżająca się wiosna dała początek akcji przesadzania kwiatów, których w naszej szkole jest bardzo dużo. W naszej klasie III a pojawiły się nowe sadzonki, których wzrost będziemy obserwować . Dzięki uczniom naszej klasy i pomagającym nam mamom, parapety w szkole zazieleniły się.

sadzimykwiaty

Dnia 24 lutego 2016 r. wybraliśmy się na wycieczkę do Nadleśnictwa w Siedlcach. W sali edukacyjnej wyposażonej w sprzęt audiowizualny i multimedialny mogliśmy podziwiać ekspozycje przyrodnicze. Dzieci miały okazję obejrzeć eksponaty zwierząt, roślin, owadów, wysłuchać odgłosów ptaków. Pani przewodnik przybliżyła dzieciom wygląd i nazwy drzew rosnących w lesie i ich owoców oraz leśnych zwierząt. Wycieczka bardzo podobała się uczniom naszej klasy.

3anadlesnictwo

Wycieczka  klasowa do lasu w Żelkowie
W dniu 4.10.2015r.  otworzyliśmy wrota lasu. Wewnątrz poznaliśmy jego warstwową budowę.


Zebraliśmy różne okazy przyrody i wykonaliśmy jesienny kącik przyrody.


Po kilku dniach rozmawialiśmy w klasie na temat pogody, życia roślin i zwierząt w lesie w każdej porze roku. Wykorzystując obserwacje przyrody wykonaliśmy prace


Co czujesz oglądając las w poszczególnych porach roku?
W październiku rozpoczęliśmy w szkole akcję przypominającą naszym koleżankom i kolegom o oszczędzaniu wody i prądu.


Dni 4 – 11 października to Światowy Tydzień Ochrony Zwierząt. W związku z tym zainicjowaliśmy w szkole zbiórkę pożywienia na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Już coś się dzieje w tym temacie!!!

 

W roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęliśmy realizację klasowego projektu ekologicznego „Jestem przyjacielem przyrody”, którego głównym założeniem jest danie małym dzieciom możliwości odczuwania radości z kontaktu z przyrodą oraz przygotowanie ich do życia w świecie wciąż niszczonej przyrody. Dewastacja środowiska, stawia cały świat na skraju ekologicznego upadku. Potrzebne są zdecydowane działania zaradcze, radykalna zmiana świadomości i myślenia o środowisku. Dziecko od najmłodszych lat lubi przebywać w otoczeniu przyrody. Chętnie bawi się w lesie, na łące, nad rzeką, czy na osiedlowym skwerku. Świat przyrody jest dla niego czymś najbliższym. Tam właśnie dzieją się cudowne zjawiska: śpiewają ptaki, wiatr szumiący w konarach drzew opowiada przedziwne historie. W tym okresie życia dziecko jest i czuje się częścią przyrody.
Projektowi temu przyświeca myśl: Co zrobić, aby dziecięcą więź z przyrodą utrzymać w nim na zawsze?

Cele projektu:
1. Rozbudzanie kontaktu z przyrodą.
2. Wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna.
3. Wpajanie silnego związku ze środowiskiem.
4. Podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu.
5. Nauka ekologicznego życia we własnym domu.
6. Zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi.
7. Propagowanie na stronie internetowej szkoły różnych działań ekologicznych podejmowanych przez uczniów.

Formy edukacji ekologicznej:
1. Dokonywanie pomiarów, obserwacji, doświadczeń;
2. Wycieczki, spacery do najbliższych biocenoz;
3. Zajęcia terenowe, spotkania z leśnikiem i przedstawicielem Koła Łowieckiego;
4. Konkurs ekologiczny – klasowy;
5. Wywiad z przedstawicielem władz samorządowych pracujących na rzecz środowiska oraz wywiady z rodzicami i dziadkami na temat:Co się zmieniło na dobre, a co na złe w mieście Siedlce w ciągu kilkudziesięciu lat?
6. Udział w akcjach i działaniach ekologicznych szkolnych:
– zbiórka makulatury; nakrętek,
– uprzątnięcie otoczenia szkoły,
– systematyczna opieka nad kwiatami,
– dokarmianie zwierząt.
7. Praktyczne działania wytwórcze, wykonanie fartuszków ekologicznych z odpadów, albumów o ochronie przyrody, gazetki ściennej.
8. Tworzenie wystaw prac plastycznych i fotograficznych, publikowanie dorobku uczniów w szkolnej gazetce „Czwórka z plusem”
9. Pedagogizacja rodziców na zebraniach szkolnych na temat ekologii.

Uczestnicy projektu:
W projekcie biorą udział wszyscy uczniowie klasy III a, nauczyciel wychowawca,
nauczyciel informatyk, rodzice uczniów, pracownicy administracji i obsługi.

Sprzymierzeńcy:
• Dyrektor szkoły
• Nauczyciele
• Nadleśnictwo Siedlce
• Koło Łowieckie

Realizacja działań:
W dniu 16.09.2015r. odbyło się zebranie z rodzicami, na którym  zapoznałam rodziców z projektem „Jestem przyjacielem przyrody”. Rodzice w pełni zaakceptowali  zaplanowane działania. Został powołany zespół rodzicielski ds. projektu.
Dnia 23.09.2015r. z pomocą naszego szkolnego woźnego, pana Kazimierza, zakopaliśmy w szkolnym ogródku puszkę aluminiową, butelkę plastikową, worek foliowy oraz chusteczkę higieniczną. W czerwcu sprawdzimy, co się z nimi stało.
Rozpoczęliśmy zbiórkę makulatury, nakrętek, baterii oraz akcję ukwiecenia szkoły i klasy. Projektujemy wizytówkę klasy „Przyjaciel przyrody”.