Powrót do Szkoły

Szanowni Państwo. Od dnia 24 kwietnia 2019 roku uczniowie wracają do zajęć lekcyjnych.
Z poważaniem

Przemysław Anusiewicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

im. Adama Mickiewicza w Siedlcach