„Postcard to the USA”

W ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” Oliwia Liczewska z klasy 7b zaangażowała uczniów klas siódmych do projektu „Postcard to the USA”. Uczniowie pisali angielskie życzenia i ozdabiali pocztówki wielkanocne. W sumie powstało 59 pocztówek, które następnie zostały wysłane do domu seniora w USA.

Szkolnym opiekunem stypendystki jest pani Justyna Troć.