Podziękowanie dla Szkoły za udział w konkursie plastycznym

Podziekowanie_Konkurs plastyczny