Podręczniki do nauki religii w roku szkolnym 2022/2023

Klasa I

„Poznaję Boży świat” Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej

Wydawnictwo Jedność, Kielce 

Klasa II

„Odkrywam królestwo Boże”  Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej

Wydawnictwo Jedność, Kielce 

Klasa III

„Poznaję Jezusa”  Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej

Wydawnictwo Jedność, Kielce

„Poznaję Jezusa”  Zeszyt ćwiczeń do dla klasy III szkoły podstawowej

Wydawnictwo Jedność, Kielce

! UWAGA ! Prosimy koniecznie sprawdzić przed zakupem, czy podręcznik i ćwiczenia wydano w 2022 roku, ponieważ od tego roku obowiązuje nowy program nauczania religii w klasie III, toteż musi to być tegoroczne wydanie (dostępne w sprzedaży powinno być po 1 sierpnia 2022r.) !!!

Klasa IV

„Miejsce pełne BOGActw” Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej

Wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa V

„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” Podręcznik do nauki religii dla klasy V szkoły podstawowej

Wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa VI

„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej

Wydawnictwo Jedność, Kielce

! UWAGA ! Prosimy koniecznie sprawdzić przed zakupem, czy jest to podręcznik wydany co najmniej w 2021 roku, ponieważ od tego roku obowiązuje nowy program nauczania religii w klasie VI, toteż musi to być co najmniej takie wydanie !!!

Klasa VII

„Szczęśliwi, którzy czynią dobro”Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Wydawnictwo Jedność, Kielce

! UWAGA ! Prosimy koniecznie sprawdzić przed zakupem, czy jest to podręcznik wydany w 2022 roku, ponieważ od tego roku obowiązuje nowy program nauczania religii w klasie VII, toteż musi to być tegoroczne wydanie (dostępne w sprzedaży powinno być po 1 sierpnia 2022r.) !!!

Klasa VIII

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej

Wydawnictwo Jedność, Kielce