„Podaruj mydło Bezdomnemu”

„Podaruj mydło Bezdomnemu” – taki tytuł nosiła akcja charytatywna podjęta 31 stycznia 2016 r. przez społeczność naszej szkoły na rzecz Noclegowni dla Bezdomnych Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach mieszczącej się przy ulicy Warszawskiej 133.
Inicjatywa tej akcji powstała w odpowiedzi na apel Prezydenta Miasta Siedlce o udzielanie różnorakiej pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym.
Uczniowie naszej szkoły wykazali się wielką ofiarnością podczas zbierania kostek mydła dla osób przebywających w Noclegowni dla Bezdomnych.
Za podjęcie tej społecznej akcji i solidarność z najbardziej potrzebującymi w imieniu Bezdomnych dziękują:

Samorząd Uczniowski,
Nauczyciele religii,
Szkolne Koło Caritas