Plan lekcji 23.03.2016 r.

Szanowni Państwo. W dniu 23 marca 2016 roku będzie obowiązywał zmieniony plan lekcji. Pierwsza lekcja rozpocznie się o godzinie 9.30. Poniżej przedstawiamy plan lekcji na w/w dzień:

  1. 930 –   955
  2. 1000 – 1025
  3. 1030 – 1055
  4. 1100 – 1125                

1125 – 1140 – przerwa obiadowa klas I – II

  1. 1140 – 1205

1205    1220   – przerwa obiadowa klas III – IV

  1. 1220 – 1245

1245 1300 – przerwa obiadowa klas V – VI

  1. 1300 – 1325
  2. 1330 – 1355
  3. 1400 – 1425
  4. 1430 – 1455

Szkoła w tym dniu będzie sprawowała opiekę świetlicową w godzinach 7.00 – 17.00