Pierwsza pomoc w naszej szkole

pierwszapomocW listopadzie w naszej szkole rozpoczęły się (i nadal trwają) zajęcia z pierwszej pomocy dla klas 0-III prowadzone przez Panią Katarzynę Kamińską. Zajęcia warsztatowe odbywają się raz w miesiącu z uczniami każdej klasy. Ich celem  jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat udzielania pierwszej pomocy oraz kształcenie postawy poszanowania życia ludzkiego w warunkach zagrożenia. Zajęcia to ćwiczenia praktyczne w udzielaniu pierwszej pomocy oraz rozwinięcie samodzielności każdego ucznia w tego typu działaniach.