PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie klas pierwszych złożyli przyrzeczenie, uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych, przygotowujących do roli samodzielnego czytelnika. Dzieci w czasie zajęć zapoznały się z biblioteką szkolną, zbiorami i zasadami korzystania z księgozbioru. Następnie złożyły uroczyste przyrzeczenie.
Od tej pory uczniowie mogą samodzielnie korzystać z biblioteki.