Pasowanie na czytelnika

czytelnik2016Dnia 26.10. 2016 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika. Spotkanie organizowane jest w bibliotece corocznie.

Celem uroczystości jest zainteresowanie uczniów czytaniem i kształtowanie nawyku stałego kontaktu z książką.  W trakcie swoich pierwszych odwiedzin młodzi czytelnicy zapoznali się z zasadami zachowania w bibliotece, regulaminem udostępniania zbiorów, księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych. Uczniowie poznali też prośby książki, które mówią o tym, jak należy się z nią obchodzić, aby jej nie zniszczyć,  żeby mogła jak  najdłużej nam służyć. Następnie przyszedł czas na uroczyste złożenie przyrzeczenia i pasowanie na czytelnika. Uczniowie obiecali, że będą szanować książki, korzystać  z zawartych w nich rad oraz mądrości.

Największą radość sprawiło im samodzielne wybieranie i wypożyczenie do domu pierwszej książki. Na pamiątkę tego  wydarzenia każdy nowy czytelnik  otrzymał zakładkę  do  książki.