Opłata za obiady w styczniu

Odpłatność za obiady w miesiącu STYCZEŃ
12 obiadów x 3,00 zł = 36,00 zł.
Przyjmowanie odpłatności
od 01.01.2018 r. do 06.01.2018 r.
w godzinach 7.30 – 14.30 u Intendenta Szkoły
oraz na rachunek żywieniowy
10 1050 1953 1000 0023 5335 6955
Zgłaszanie rezygnacji z obiadów
tel. 25/794-33-95
do 8.30 danego dnia.