Opłata za obiady za miesiąc marzec 2022

 Odpłatność za obiady w miesiącu MARZEC
Uczniowie: 23 obiady x 5zł = 115 zł

Nauczyciele: 23 obiady x  8,50 zł = 195,50 zł

Przyjmowanie odpłatności WYŁĄCZNIE PRZELEWEM
na rachunek żywieniowy
10 1050 1953 1000 0023 5335 6955

Wpłaty są przyjmowane od 19 lutego do 25 lutego włącznie (po tym terminie będą zwracane)

Zgłaszanie rezygnacji z obiadów
tel. 25/794-33-95
do 8.30 danego dnia.