Opłata za obiady w grudniu

Poniżej zamieszczamy informację o opłatach za obiady w naszej stołówce szkolnej w grudniu.