Odpłatność za obiady

Odpłatność za obiady w miesiącu Wrzesień

23 obiadów x 3,00 zł = 69,00 zł.

Przyjmowanie odpłatności w dniach

24.09 – 28.09.2018 w godzinach 7.30 – 14.30 u Intendenta Szkoły

oraz na rachunek żywieniowy 10 1050 1953 1000 0023 5335 6955