Odpłatność za obiady za miesiąc wrzesień

Odpłatność za obiady

wrzesień 2022 r.

Uczniowie: 21 obiadów x 5,00 zł = 105,00 zł

Przyjmowanie płatności wyłącznie przelewem bankowym

ŻYWIENIE 10 1050 1953 1000 0023 5335 6955 ING BankŚląski

Uprzejmie prosimy o dokonanie wpłat w terminie:

od 24.08.2022 r. do 01.09.2022 r.

Wpłaty dokonane po tym terminie będą zwracane

Nauczyciele: 21 obiadów x 8,50 zł = 178,50 zł

Zgłaszanie rezygnacji z obiadów tel. 25 794 33 95 i do 8.30 danego dnia