„Oddycham pełną piersią”

W ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” uczeń klasy 7b, Szymon Roman realizował w tym roku własny projekt zatytułowany „Oddycham pełną piersią”.

Polska bardzo słabo wypada na tle państw należących do Unii Europejskiej pod względem czystości powietrza. Zanieczyszczenie powietrza ma wiele negatywnych konsekwencji, jednak najważniejsze dotyczą zdrowia i życia ludzi. Szkodliwe substancje zawarte w atmosferze oddziałują przede wszystkim na układ oddechowy. Z tego powodu Szymon postanowił sprawdzić, jakim powietrzem oddychamy w naszym mieście i w tym celu zaplanował szereg badań. Przygotowując się do doświadczeń, swoje plany Szymon omówił z panią dr hab. Elżbietą Królak, profesor uczelni w Instytucie Nauk Biologicznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Uczeń przeprowadził monitoring w oparciu o organizmy wskaźnikowe, badanie obecności i rodzaju zapylenia powietrza atmosferycznego oraz badanie odczynu pH pyłów znajdujących się w powietrzu. Wyniki swoich badań zaprezentował uczniom klasy 7. Projekt Szymona miał na celu uświadomienie społeczności szkolnej, w jakim środowisku żyjemy, jakie konsekwencje dla naszego zdrowia ma zanieczyszczenie powietrza i jakie działania należy podjąć aby móc „oddychać pełną piersią” i zachować zdrowie.

Opiekunem Szymona jest pani Barbara Patoleta