O pokój na świecie…

Ponad milion dzieci wzięło udział w modlitewnej akcji, której inicjatorem było Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Do modlitwy różańcowej zgłosiły się dzieci z całego świata, w tym ponad 275 tys. z Polski. Kampania „Milion dzieci modli się na różańcu” połączyła najmłodszych ze 124 krajów. W Polsce akcja objęła 600 szkół i przedszkoli oraz 80 parafii. 18 października w akcji wzięli udział także uczniowie naszej szkoły, którzy tak, jak ponad milion dzieci tego dnia na całym świecie, modlili się o pokój.