Nowy adres mailowy

Szanowni Państwo. Od dnia 23 października 2017 roku nastąpiła zmiana oficjalnego adresu mailowego Szkoły. Zamiast dotychczasowego sp4siedlce1@wp.pl obecnie używany będzie sekretariat@czworka.siedlce.pl. Prosimy o wysyłanie korespondencji elektronicznej na wspomniany adres