Nie pal przy mnie, proszę

niepal2016W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła realizowała kolejną edycję programu edukacji antytytoniowej pt. „Nie pal przy mnie, proszę”. Program przeznaczony był dla uczniów klas I – III. Był to cykl programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Program miał charakter profilaktyczny oraz miał na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. W celu podsumowania przedsięwzięcia wszyscy uczniowie klas I – III wykonali plakaty antytytoniowe zaadresowane do dorosłych. Koordynatorem programu edukacji antytytoniowej była pani Emilia Maksymiuk. Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie.