Nie pal przy mnie, proszę

btyW roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła ponownie przystąpiła do realizacji programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” skierowanego do uczniów klas
– III i ich rodziców. Ma on charakter profilaktyczny, jest inicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a koordynatorem w szkole była p. Martyna Kurpiewska.

Program ma na celu zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Podsumowaniem przedsięwzięcia było wykonanie przez wszystkie klasy I – III plakatów antynikotynowych na Światowy Dzień bez Papierosa, tj. 31 maja.

Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie.