Narodowe Czytanie Pisma Świętego

czytaniebibliNiedziela 15 kwietnia była dniem II Narodowego Czytania Pisma Świętego. Wydarzenie to było obchodzone w kontekście setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, a jednocześnie stanowiło inaugurację X Tygodnia Biblijnego. W naszej szkole nauczyciele religii również podjęli inicjatywę czytania Biblii jako kontynuacji Narodowego Czytania. Biblię, która jest kodem literatury europejskiej i światowej, czytali uczniom nasi nauczyciele poloniści. Uczniowie kl. 5c wysłuchali jednego z najpiękniejszych tekstów biblijnych – Hymnu o Miłości św. Pawła w interpretacji p. wicedyrektor Anny Pluty. Pani Anna Szostak przybliżyła uczniom kl. 5a Księgę Sędziów oraz teksty z Mądrości Syracha. Uczniowie kl. 7b wraz z panią Jolantą Niewęgłowską pochylali się nad Księgą Machabejską, która traktuje o zdobywaniu niepodległości przez naród wybrany. Historyczny komentarz do tej księgi przygotował pan Michał Woźniak. Pani Anna Jeznach -Mierzejewska uczniom klasy 4d recytowała Księgi Mądrości. Tekstami Nowego Testamentu, a wśród nich historią o Dobrym Pasterzu z klasami 4a, 4e i 5d zajmowała się s. Urszula. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach biblijnych. Czytali samodzielnie Biblię – POCZĄTKU. Dziękujemy nauczycielom j. polskiego za przekazanie naszym uczniom w sposób piękny dyskretnej mowy Biblii – Księgi Dziedzictwa naszego Narodu.