Misyjny Budzik

8 XI 2017 r. Misyjny Budzik to Ogólnopolska Akcja Humanitarna zorganizowana na rzecz pomocy, solidarności  i współpracy  z krajami dotkniętymi wojną, głodem i przemocą.  Inicjatywa ta ma na celu obudzić w nas chęć  działania charytatywno- misyjnego. Do udziału w akcji  zapraszają nauczyciele religii, Szkolne Koło Caritas oraz Samorząd Uczniowski. W ramach akcji Misyjny Budzik zbieramy środki opatrunkowe, np.  bandaż, plaster, gazę opatrunkową, opaski uciskowe. Zebrane  środki medyczne zostaną przekazane Polskiej Misji Humanitarnej -Redemptoris Misio  a następnie przesłane  do różnych regionów świata.