Maskotki, która ma reklamować firmę Opel Jastrzębski S.A.

wiz061220176 grudnia 2017 r. zajęcia w klasie 5 a przeprowadziła Pani Magdalena Jastrzębska. W związku z tym, że tego dnia były mikołajki, Pani Prezes przyszła do klasy ubrana w zabawną czapkę. Zajęcia były podzielone na 2 części. W pierwszej Pani Magdalena opowiadała uczniom o odpowiedzialności społecznej firm. Druga część zajęć polegała na wykonaniu zadania. Uczniowie wcielili się
w projektantów maskotek i próbowali stworzyć rysunek maskotki, która ma reklamować firmę Opel Jastrzębski S.A. Jak zwykle uczniowie 5 a udowodnili, że są bardzo kreatywni. To były ciekawe zajęcia i zakończyły się również bardzo przyjemnie, bo wszyscy uczestnicy zostali obdarowani słodkościami.