Lista uczniów klas pierwszych

Lista zawiera uczniów w czterech oddziałach klasowych (sprawdź).