List do rodziców Mazowieckiego Kuratora Oswiaty w związku ze strajkiem nauczycieli (KOG.552.135.2019)

list do rodziców strajk