Międzyszkolna Liga Przedmiotowa 2016

ligaprzedmiotowa2016 Poczynając od roku szkolnego 2002/2003 Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach organizuje Międzyszkolną Ligę Przedmiotową dla uczniów szkół podstawowych z terenu Siedlec. Konkurs honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Siedlce. SCDiDN prowadzi klasyfikację indywidualną i drużynową laureatów. Konkursem są objęte wszystkie przedmioty nauczane w szkole podstawowej.
W bieżącym roku szkolnym kolejny raz uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej. Jest to bardzo duży wysiłek dla uczniów i ich opiekunów, czyli nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników tych zmagań odbyło się 3 czerwca 2016 r. w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. Uroczystość rozpoczęła się od koncertu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach. Następnie serdeczne życzenia i gratulacje laureatom, ich rodzicom, nauczycielom i dyrektorom złożył obecny na uroczystości zastępca Prezydenta Miasta Siedlce Pan Jarosław Głowacki.
Nagrody i dyplomy wręczyli Pani Urszula Wyrzykowska – Dudek, dyrektor SCDiDN oraz zastępca Prezydenta Miasta Siedlce Pan Jarosław Głowacki i Pan Sławomir Kurpiewski, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce.
W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły sześciokrotnie byli laureatami
w następujących konkursach przedmiotowych:
Edukacja wczesnoszkolna
II miejsce Maciej Nieczyporuk klasa III a – opiekun p. Barbara Chomicka
Język polski
III miejsce Julia Barej klasa VI c – opiekun p. Anna Szostak
Matematyka
II miejsce Joanna Wyrzykowska klasa VI b – opiekun p. Katarzyna Karpiarz
Informatyka
I miejsce Amelia Lipińska klasa VI c – opiekun p. Dariusz Enihowt
II miejsce Maria Lichograj klasa VI c – opiekun p. Dariusz Enihowt
Technika
III miejsce Joanna Wyrzykowska klasa VI b – opiekun p. Piotr Kozak
W ogólnej klasyfikacji nasza szkoła zajęła w tym roku szkolnym III miejsce.

Wszystkim laureatom i ich opiekunom gratulujemy odniesionych sukcesów i życzymy powodzenia w następnych latach szkolnych!