Lekcja Zofii Roman o czystości wody

W ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” Zofia Roman z klasy 8d wraz ze swoim opiekunem przygotowała lekcję o czystości wody.

Uczennica przeprowadziła prace badawcze uwzględniając min. : badania jakości wody, właściwości fizyczne i chemiczne wody, metody uzdatniania oraz przyczyny zanieczyszczeń. Wyniki swoich badań zaprezentowała uczniom klas 7 i 8. Mieli oni okazję zapoznać się z ważnymi zagadnieniami dotyczącymi wody i rozwiązać zagadkę kryminalną związaną z tym tematem.

Opiekunem projektu jest p. Anna Mroczek