Lekcja stypendysty Marszałka Województwa Mazowieckiego

Michał Mazurek, uczeń klasy VII b, w bieżącym roku szkolnym jest stypendystą Marszałka
Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla
uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym
2021/22″. Opiekunem projektu jest pani Agnieszka Protasiuk.

O szczegółowych działaniach Michała można przeczytać w zakładce Projekty.
Podczas lekcji matematyki w klasie VII b Michał przedstawił swoją prezentację, przybliżył
dawne i współczesne systemy liczenia oraz ich zastosowania, następnie koleżanki i koledzy z klasy rozwiązali quiz przygotowany przez ucznia.