Klasy pierwsze bezpieczniejsze

W dniu 2 lutego odbyło się w naszej szkole spotkanie z policjantami. Brały w nim udział klasy pierwsze pod opieką p. Karoliny Sobol i p. Marii Kańskiej. Policjanci siedleckiej komendy, na co dzień zajmujący się profilaktyką oraz sprawami nieletnich poruszyli najbardziej istotne zagadnienia dot. cyberprzemocy i treści szkodliwych z którymi mogą się spotkać najmłodsi w Internecie. Spotkanie cieszyło się wielkim zainteresowaniem dzieci.
Było to pierwsze spotkanie dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych, zorganizowane przez wychowawczynie klas pierwszych.