Klasa 2c w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”

BANERedycjaIIW roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy 2c pod kierownictwem p. Iwony Piekarskiej i p. Ewy Mazur biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”. Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

Główne cele projektu:
• rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
• rozwijanie aktywności czytelniczej,
• doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
• zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
• integracja zespołu klasowego,
• współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
• wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

Plakat: 1 2 3 4 5

23 września uczniowie zaczęli działać. Każde dziecko zrobiło plastelinowego Czytusia według własnego pomysłu, a następnie pokolorowało „Lekturnik”. Wszyscy chętnie zaczną swoją przygodę z czytaniem.