Karty zgłoszenia dziecka na świetlicę

Karty zgłoszenia dziecka na świetlicę
przyjmowane będą w terminie
od 28.08.2017 r. – 31.08.2017 r.

Na stronie szkoły oraz w sekretariacie
dostępny jest nowy druk zapisu.